Skip to content

Какво е Бизнес портрет?

Бизнес портрет наричаме портретна снимка, чието основно предназначение е да ни презентира пред нашите клиенти, партньори, работодатели или във всеки друг, повече или по-малко, официален повод. Поради тази причина е важно снимката, която ползвате да бъде с нужното техническо качество и едновременно с това да Ви показва „в светлина“, която е подходяща за конкретния повод. Малко хора си дават сметка колко важна е за тяхната кариера профилната им снимка в социалните и професионалните мрежи. Качествена снимка, която излъчва подходящо послание, увеличава значително вероятността отсрещната страна да Ви обърне внимание когато снимката е единственият източник на визуална информация за Вас. Народната поговорка гласи „По дрехите посрещат…“, а в 21-ви век посрещаме по профилните снимки в LinkedIn, Facebook и т.н. В тази галерия можете да разгледате част от бизнес портретите, които съм правил за мои клиенти и приятели. По-долу можете да разгледате и сравните различните пакети, които предлагам за заснемане на бизнес портрет. Моля, запознайте се и с пояснителната информация, която е дадена под таблицата с пакетите. Пакетите са структурирани по такъв начин, че да отговорят на нуждите и възможностите на 90% от хората. Все пак, ако нито един от вариантите не Ви подхожда, моля не се колебайте да се свържете с мен, за да намерим решение, което отговаря на Вашите конкретни нужди.

Преди да поръчате, моля запознайте се с общите условия, които важат за фотосесиите. Общите условия са публикувани под таблиците с цените.

Мини 170,00

Пакет "Мини"

Получавате 5 обработени портрета избрани от Вас
Ретуш НЕ е включен
Продължителност на фотосесията: 30 минути
Различни визии: 1 бр.
Място на фотосесията: на открито
30 минути консултации по телефон преди сесията
Срок: макс. 10 работни дни
100% гаранция за удовлетвореност
Допълнително време (overtime): 60 лв за всеки започнати 30 минути
Доплащане за екпресна поръчка: 70 лв
Избор на допълнителни портрети за обработка: 8 лв/кадър
Ретуш на обработен портрет: 15 лв/кадър
Доплащане за сесия в студио: няма такава опция
Резервирай
Мини Плюс 240,00

Пакет "Мини Плюс"

Получавате 5 обработени портрета избрани от Вас
От тях с ретуш: 5 броя
Продължителност на фотосесията: 30 минути
Различни визии: 1 бр.
Място на фотосесията: на открито
30 минути консултации по телефон преди сесията
Срок: макс. 10 работни дни
100% гаранция за удовлетвореност
Допълнително време (overtime): 60 лв за всеки започнати 30 минути
Доплащане за екпресна поръчка: 95 лв
Избор на допълнителни портрети за обработка: 8 лв/кадър
Ретуш на обработен портрет: 15 лв/кадър
Доплащане за сесия в студио: няма такава опция
Резервирай
Стандарт 300,00

Пакет "Стандарт"

Получавате 10 обработени портрета избрани от Вас
От тях с ретуш: 5 броя
Продължителност на фотосесията: 1 час
Различни визии: до 3 бр.
Място на фотосесията: на открито
30 минути консултации по телефон преди сесията
Срок: макс. 10 работни дни
100% гаранция за удовлетвореност
Допълнително време (overtime): 60 лв за всеки започнати 30 минути
Доплащане за екпресна поръчка: 120 лв
Избор на допълнителни портрети за обработка: 8 лв/кадър
Ретуш на обработен портрет: 15 лв/кадър
Доплащане за мобилно студио при клиента: 50 лв
Резервирай
По мярка ??,??

Пакет "По мярка" за Вас

Цена за заснемане: 150 лв за първия час + 60 лв за всеки започнати 30 минути
Продължителност на фотосесията: по желание на клиента
Брой кадри: по желание на клиента по цените дадени по-долу
Обработка портрет: 8 лв
Ретуш на обработен портрет: 15 лв
Ретуш на групов портрет: 10 лв на лице
Място на фотосесията: на открито; в студио; в офис на клиента
Брой визии: по желание на клиента
30 минути консултации по телефон преди сесията
Мобилно студио при клиента: 50 лв
Фотосесия в студио: 80 лв за сесия до 2 часа + 40 лева за всеки започнат час
Срок: макс. 10 работни дни
100% гаранция за удовлетвореност
Доплащане за експресна поръчка: 40% от стойността на ангажимента
Резервирай

Общи условия (често задавани въпроси)

Прочетете внимателно общите условия публикувани по-долу. Поръчвайки фотосесия от мен, вие се съгласявате с всички тези условия. Ако не сте съгласни с едно или повече от общите условия, то моля да се свържете с мен, за да договорим конкретни условия за Вас.

Какво означава обработена снимка? Обработена снимка е снимка, която след заснемането е редактирана допълнително. Редакциите включват подходящо кропване, балансиране на цветове, контраст, светлина, острота и др., както и премахване на видими дефекти. Обработката на снимките е необходима, тъй като всеки един фотоапарат има технически ограничения, които влияят по един или друг начин на качеството на снимките. При обработката на снимките практически всички недостатъци могат да бъдат отстранени. Затова в повечето случаи обработените кадри изглеждат много по-добре от суровия материал. Изглеждат „завършени“.

Какво означава ретуширана снимка? Ретуширането е допълнителна обработка на снимката, при която фотографът прави корекции като изглаждане на кожата на модела (изглаждане на бръчки, премахване на пъпки, бенки и др.), премахване или добавяне на обекти, прилагане на различни ефекти, които придават едно или друго излъчване.

Какво означава „Различни визии: 3 бр“? Под „визия“ в случая разбираме дрехите, с които се снимате. По време на снимките можете да смените до 3 различни тоалета, ако в избрания от Вас пакет се включват до 3 различни визии. Ако е пакета в предвидена 1 визия, това означава, че ще се снимате само с един комплект дрехи.

Какво означава срок „макс. 10 работни дни“? Максимум 10 работни дни означава, че ще получите снимките си не по-късно от 10 работни дни след фотосесията. Най-вероятно ще ги получите много по-рано от крайния срок.

Какво означава „Доплащане за експресна поръчка“? Стандартният срок за предаване на готовите снимки е максимум 10 работни дни. Експресна поръчка е поръчка, при която очаквате да получите готовите кадри много по-бързо, например в рамките на 24 до 48 часа след фотосесия. В тези ситуации се доплаща определена сума, която варира в зависимост от конкретния пакет.

Мога ли да получа оригиналите на снимките? Оригиналните снимки, т.нар. RAW файлове не се предоставят на клиента. Ако RAW файловете наистина са необходими, то това подлежи на допълнително договаряне и заплащане.

Мога ли да получа отхвърлените кадри от фотосесията с висока резолюция и без воден знак „DRAFT“? Не, отхвърлените от клиента кадри подлежат на изтриване. Клиентът получава само завършените кадри в пълното им качество.

Какво означава „Получавате минимум 10 (или 20) обработени снимки“? В пакета, който изберете е посочен гарантираният минимум снимки, които ще получите. Ако по време на сесията грабващите кадри са повече от гарантирания минимум, аз поемам ангажимента да обработя и да Ви предоставя всички грабващи кадри. Това означава, че ще получите повече снимки от гарантирания в пакета минимум.

Какво означава „100% гаранция за удовлетвореност“? Това означава, че ще си получите парите обратно, ако повече от половината снимки не Ви харесват и причината за Вашето неудовлетворение е следствие от работата на фотографа – снимките не са на фокус, има проблем с техническото качество (цветове, контраст и т.н.). За да заявите желанието си да се възползвате от гаранцията е нужно само да ми изпратите e-mail в рамките на 2 дни, след като получите снимките, в който да опишете проблемите, които виждате във всяка от снимките, които не харесвате. След като получите обратно парите си Вие нямате право да използвате снимките по никакъв начин.

Какво означава „Допълнително време (overtime)“? Когато поръчвате конкретен пакет е важно да съобразите съдържанието на пакета с Вашите нужди. Ако поръчате пакет, но по време на снимките се окаже, че поради независещи от фотографа причини е необходимо допълнително време за снимките, то това време се заплаща допълнително по съответния начин описан в пакета, който сте поръчали. Допълнителното време не променя минималния гарантиран брой кадри, които получавате според поръчания пакет.

В какви случаи може да се наложи да използвам допълнително време (overtime)? В практиката съм имал различни ситуации, в които договореното време за сесията е било надхръляно. Например клиентът закъснява много за снимки или по време на фотосесията клиентът решава, че точно в този момент трябва да проведе 20 минутен телефонен разговор. Важно е да имате предвид, че времето на фотосесията започва да тече в уговорения начален час. При закъснение от Ваша страна или прекъсвания на снимките поради Ваши лични занимания, за да успеем да свършим договорения обем работа, може да се наложи да наваксаме закъснението или прекъсванията с допълнително време (overtime), което се заплаща по съответната за пакета тарифа.

Кой държи правата върху снимките от моята фотосесия? Според законодателството фотографът е собственик на авторските права върху снимките, освен ако фотографът и клиентът не се договорят фотографът да прехвърли частично или изцяло правата върху снимките.

Снимките ми ще бъдат ли използвани от фотографа? Част от снимките, които заснемем е възможно да бъдат използвани в портфолиото ми, което означава, че ще бъдат публикувани на сайта ми, а вероятно и на други сайтове, като социални мрежи и фотографски форуми. Авторското право върху снимките е на фотографа, което означава, че той може да използва снимките. Ако не желаете да използвам снимките Ви, това означава, че искате да се откажа от правата си върху снимките. Това е предмет на допълнителна договорка и откупуването на правата върху снимките ще Ви струва допълнителна сума. Публикуваните на сайта цени на фотосесии са определени изхождайки от презумпцията, че пълните права върху снимките остават за фотографа.

Условия и начин на плащане

Услугите описани в този сайт се предоставят от фирма Позитивни идеи ЕООД и за тях се издават опростени фактури. Плащанията се приемат по банков път.