Щерион Пилидов

Като музикант и изпълнител, за мен са изключително важни стилът и имиджът, а една снимка е изображение (image). С Павел работата, даже ми е неестествено да кажа работа, защото за мен беше удоволствие и по-скоро развлечение, достига набелязаните цели. И както когато аз творя песен, искам човек като я чуе, после пак да я има в главата си, да я извиква отново като образ, така и добрата снимка остава запечатана за дълго време като образ в съзнанието на хората. Imagine the image!